هزاران تن از باشندگان ولایت تخار در حمایت از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی دست به اعتراض زدند. اعتراض کنندگان، خواهان ابطال سه صدهزار رای بدون شناخت بایومتریک شدند. از اعتراض باشندگان تخار علیه بازشماری روند آراء در این ولایت بیست یک روز می گذرد. اعتراض کنندگان کمیسیون مستقل انتخابات را به قانون شکنی متهم […]

هزاران تن از باشندگان ولایت تخار در حمایت از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی دست به اعتراض زدند. اعتراض کنندگان، خواهان ابطال سه صدهزار رای بدون شناخت بایومتریک شدند.

از اعتراض باشندگان تخار علیه بازشماری روند آراء در این ولایت بیست یک روز می گذرد. اعتراض کنندگان کمیسیون مستقل انتخابات را به قانون شکنی متهم کرده و از این کمیسیون خواستند که کارش را مطابق به قانون و کارشیوه های انتخاباتی انجام دهد. آنان به کمیسیون مستقل انتخابات هشدار می دهد در صورتی که به خواست های شان توجه نشود، دست به نافرمانی های مدنی گسترده خواهند زد. اعتراض کنندگان بر شفافیت در شیوه کاری کمیسیون مستقل انتخابات تاکید کرده و خواستار ابطال سه صد هزار رای بدون بایومتریک شدند.

روز یکشنبه شماری دیگر از هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در ولایت بغلان اعتراض کردند. اعتراض کنندگان در کابل و دیگر ولایت ها از کمیسیون مستقل انتخابات می‌ خواهند که به مسیر قانون، طرزالعمل‌ ها و لوایح نافذ انتخاباتی بر گردد.