وزارت دفاع ملی می گوید که حمله های تهاجمی افراد وابسته به گروه طالبان بر ولسوالی درقد ولایت تخار با شکست رو به رو شده است. دفتر رسانه ای این وزارت با نشر خبرنامه ای می گوید که افراد وابسته به گروه طالبان دیشب بر روستای قره تپه این ولسوالی حمله کردند. براساس خبرنامه، در […]

وزارت دفاع ملی می گوید که حمله های تهاجمی افراد وابسته به گروه طالبان بر ولسوالی درقد ولایت تخار با شکست رو به رو شده است. دفتر رسانه ای این وزارت با نشر خبرنامه ای می گوید که افراد وابسته به گروه طالبان دیشب بر روستای قره تپه این ولسوالی حمله کردند. براساس خبرنامه، در ضد حمله نظامیان کشور یازده فرد وابسته به گروه طالبان، مشمول شش عضو قطعه سرخ این گروه کشته شدند. وزارت دفاع ملی تأیید کرده که یک سرباز ارتش در این رویداد به شهادت رسیده و یک سرباز دیگر زخم برداشته است.