پولیس بغلان از بازداشت یک فرد وابسته به گروه طالبان خبر داده است. احمدجاوید بشارت سخنگوی پولیس بغلان می گوید که این فرد از شهر پلخمری بازداشت شده است. به گفته آقای بشارت، فرد بازداشت شده، در چندین حمله بر مقر ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان دست داشته است. پولیس بغلان همچنان از بازداشت یک […]

پولیس بغلان از بازداشت یک فرد وابسته به گروه طالبان خبر داده است. احمدجاوید بشارت سخنگوی پولیس بغلان می گوید که این فرد از شهر پلخمری بازداشت شده است. به گفته آقای بشارت، فرد بازداشت شده، در چندین حمله بر مقر ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان دست داشته است. پولیس بغلان همچنان از بازداشت یک فرد مسلح غیرمسوول در این ولایت خبر داده است.