برخی از رسانه‌ های آمریکایی گزارش داده اند که گروه طالبان دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان را امروز آزاد کرده اند. روزنامه نیویارک تایمز به نقل از برخی منابع نوشته است که این دو استاد به نیروهای آمریکایی تحویل داده شده و به جای امن منتقل شده اند. کیفن کینگ، آمریکایی و تیموتی ویکس استرالیایی […]

برخی از رسانه‌ های آمریکایی گزارش داده اند که گروه طالبان دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان را امروز آزاد کرده اند. روزنامه نیویارک تایمز به نقل از برخی منابع نوشته است که این دو استاد به نیروهای آمریکایی تحویل داده شده و به جای امن منتقل شده اند.

کیفن کینگ، آمریکایی و تیموتی ویکس استرالیایی در ماه اگست سال دوهزار و شانزده از نزدیکی دانشگاه آمریکایی در کابل ربوده شدند. سپس گروه طالبان با نشر ویدیوی این دو تن، در بدل رهایی آنان از آمریکا خواستار رهایی زندانیان شان شدند.

روزنامه نیویرک تایمز به نقل از برخی منابع گفته است که این دو استاد به نیروهای آمریکایی تحویل داده شده و به جای امن منتقل شده اند.

رهایی این دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان در بدل سه عضو برجسته گروه طالبان و شبکه حقانی صورت گرفته است که طالبان رهایی آن‌ها را از زندان بگرام تایید کرده اند.

دو منبع نزدیک به طالبان روز سه‌ شنبه تایید کرده اند که انس حقانی برادر سراج‌الدین حقانی رهبر شبکه حقانی، حاجی مالی خان مامای وی و حافظ رشید عمری، در بدل رهایی دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان روز دوشنبه از زندان بگرام آزاد شده و به دوحه پایتخت قطر منتقل شده اند.

پیش از این یک عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر به خبرگزاری رویترز گفته بود که قرار است این گروه روز سه شنبه این استادان را آزاد کنند.