شورای امنیت ملی دستور داده است تا تمام دیوارهای سمنتی که برای اهداف امنیتی در بیرون ساختمان ‌ها جا به‌ جا شده ‌اند، به داخل محوطه‌ ها منتقل شوند. دفتر رسانه ای شورای امنیت ملی ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ‌ای گفته، که این تصمیم در نشست رهبری ارگان های امنیتی گرفته شده است. در […]

شورای امنیت ملی دستور داده است تا تمام دیوارهای سمنتی که برای اهداف امنیتی در بیرون ساختمان ‌ها جا به‌ جا شده ‌اند، به داخل محوطه‌ ها منتقل شوند.

دفتر رسانه ای شورای امنیت ملی ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ‌ای گفته، که این تصمیم در نشست رهبری ارگان های امنیتی گرفته شده است. در این نشست از والی کابل و مسوولان امنیتی این ولایت خواسته شده است تا برای برداشتن دیوارهای سمنتی و جا به ‌جایی آن‌ ها در درون محوطه ‌ها، برنامه‌ ‌شان را آماده و هرچه زودتر عملی کنند. در سال ‌های اخیر برخی از ادارات دولتی و نهادهای غیردولتی، برای تأمین امنیت ‌شان، از دیوار محافظتی سمنتی استفاده کرده ‌اند.