شماری از مقام های پیشین و سران قوم طی همایشی در کابل به آغاز روند بازشماری آراء اعتراض کردند. آنان از کمیسیون انتخابات خواستند که روند بازشماری آراء را متوقف کند. کمیسیون انتخابات روز یکشنبه روند بازشماری و تفتش آراء را دوباره از سر گرفت. اما آغاز روند بازشماری آراء با واکنش های جدی هواداران […]

شماری از مقام های پیشین و سران قوم طی همایشی در کابل به آغاز روند بازشماری آراء اعتراض کردند. آنان از کمیسیون انتخابات خواستند که روند بازشماری آراء را متوقف کند.

کمیسیون انتخابات روز یکشنبه روند بازشماری و تفتش آراء را دوباره از سر گرفت. اما آغاز روند بازشماری آراء با واکنش های جدی هواداران دسته های انتخاباتی در شماری از ولایت ها مواجه شد. شماری از مقام های پیشین و سران قوم طی همایشی در کابل در مورد آغاز مجدد روند بازشماری و تفتیش آراء اعتراض کردند. قلم الدین شینواری یکی از بزرگان قوم می گوید که کمیسیون انتخابات باید روند بازشماری آراء را متوقف کند.

در همین حال، رحمت الله نبیل نامزد انتخابات ریاست جمهوری می گوید که هر گونه فیصله کمیسیون که در مغایرت با طرزالعمل و قوانین انتخاباتی باشد، روند انتخابات را به بحران خواهد برد و مردم در مقابل این گونه تصامیم کمیسیون ایستادگی خواهند کرد.

آقای نبیل ریاست جمهوری را متهم می کند که از نیروهای امنیتی در روند سیاسی استفاده می کند.

در حالی سران قوم به آغاز مجدد روند بازشماری و تفتیش آراء در شماری از ولایت ها اعتراض می کنند که در حال حاضر در شماری از ولایت ها هواداران تکت های انتخاباتی مانع روند بازشماری آراء شده و خواستار جداسازی آرای پاک از نا پاک استند.