مسوولان محلی ارزگان می‌گویند که افراد وابسته به گروه طالبان دیروز دو کارمند پروژه ساختمانی وزارت صحت عامه را به قتل رساندند. عصمت‌الله و عبدالباری باشنده‌های روستای ده ‌یک ترینکوت، مرکز ولایت ارزگان بودند. این افراد  روز یکشنبه سرگرم کار بالای پروژه بودند که از سوی شورشیان طالبان اختطاف شدند. زرگی عبادی سخنگوی والی ارزگان […]

مسوولان محلی ارزگان می‌گویند که افراد وابسته به گروه طالبان دیروز دو کارمند پروژه ساختمانی وزارت صحت عامه را به قتل رساندند.

عصمت‌الله و عبدالباری باشنده‌های روستای ده ‌یک ترینکوت، مرکز ولایت ارزگان بودند. این افراد  روز یکشنبه سرگرم کار بالای پروژه بودند که از سوی شورشیان طالبان اختطاف شدند. زرگی عبادی سخنگوی والی ارزگان می گوید که طالبان پس ربودن این افراد، آنان را به قتل رساندند. تا هنوز این موضوع هم مشخص نشده که اختطافچیان در بدل رهایی آن‌ها چیزی خواسته بودند و یا نه.