دادستانی کل می‌ گوید که از آغاز سال مالی سیزده نود و هشت تاکنون، دو هزار و پنجصد و بیست هفت قضیه خشونت علیه زنان در این اداره ثبت شده است. سخنگوی داستانی کل می گوید که به این قضایا رسیدگی شده و عاملان آن مورد پیگرد قرار گرفته اند. دادستانی کل می‌گوید که به […]

دادستانی کل می‌ گوید که از آغاز سال مالی سیزده نود و هشت تاکنون، دو هزار و پنجصد و بیست هفت قضیه خشونت علیه زنان در این اداره ثبت شده است. سخنگوی داستانی کل می گوید که به این قضایا رسیدگی شده و عاملان آن مورد پیگرد قرار گرفته اند.

دادستانی کل می‌گوید که به بیش از دو هزار و پنج‌صد قضیه خشوت علیه زنان در سال جاری رسیدگی شده است. جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل، روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل از بررسی کامل قضایای خشونت علیه زنان در جریان امسال خبر داده است. آقای رسولی می گوید که از آغاز سال مالی نود و هشت تاکنون دوهزار و پنجصد و بیست و هفت قضیه خشونت علیه زنان در سراسر کشور ثبت شده است. به گفته وی، به تمامی این قضایا به گونه جدی وعادلانه رسیدگی شده است.

سخنگوی دادستانی کل می گوید که لت‌وکوب، تجاوز جنسی، آزار و اذیت، نکاح اجباری، ممانعت از حق ازدواج و کار و منع تصرف در اموال مهم‌ترین موارد ثبت شده خشونت‌ها علیه زنان را تشکیل می‌دهد.

به گفته آقای رسولی، افزایش میزان حضور دادستان‌های زن از شش ولایت به سی و دو ولایت و همچنان افزایش کارمندان زن در دادستانی‌ها از سه درصد به بیست و دو درصد، از دیگر دستاوردهای دادستانی کل طی سه تا چهار سال اخیر است.

بر اساس معلومات دادستانی کل در سال روان به هدف مبارزه موثر برای کاهش و از بین بردن عوامل آزار و اذیت زنان و ایجاد فضای امن و مصون کاری در نهادهای دولتی و خصوصی، دادستانی‌های مبارزه با آزار و اذیت زنان نیز ایجاد شده است. دادستانی‌های مبارزه با آزار و اذیت زنان پس از آن روی دست گرفته می‌شود که اتهام‌های سنگین خشونت و سوء‌ استفاده جنسی زنان در ادارات پیوسته مطرح شده است.