درپی انجام حمله هوایی بر یک موتر حامل غیرنظامیان در ولسوالی زازی آریوب ولایت پکتیا، هفت عضو یک خانواده کشته شده اند. الله میر بهرام زوی، عضو شورای ولایتی پکتیا می‌گوید که این حمله حوالی ساعت شش شام دیروز بر یک موتر نوع سراچه در منطقه علیسنگی ولسوالی زازی اریوب صورت گرفته است. او افزوده […]

درپی انجام حمله هوایی بر یک موتر حامل غیرنظامیان در ولسوالی زازی آریوب ولایت پکتیا، هفت عضو یک خانواده کشته شده اند.

الله میر بهرام زوی، عضو شورای ولایتی پکتیا می‌گوید که این حمله حوالی ساعت شش شام دیروز بر یک موتر نوع سراچه در منطقه علیسنگی ولسوالی زازی اریوب صورت گرفته است. او افزوده که در میان کشته شده ها سه زن، دو کودک و دو مرد شامل اند. سردار ولی تبسم، سخنگوی فرماندهی پلیس پکتیا تایید کرد که حمله هوایی از سوی نیروهای خارجی صورت گرفته و تلفات هم داشته است؛ اما جزییات بیشتر ارایه نکرده است.