دفتر رسانه ای وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه ای گفته است که در اثر اجرای یک حمله هوایی در ولسوالی محمد آغه این ولایت، شام دیروز، چهار فرد وابسته به گروه طالبان به شمول یک فرمانده کلیدی این گروه به نام ویس الدین، کشته شدند. خبرنامه می افزاید که این فرمانده سه روز پیش، […]

دفتر رسانه ای وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه ای گفته است که در اثر اجرای یک حمله هوایی در ولسوالی محمد آغه این ولایت، شام دیروز، چهار فرد وابسته به گروه طالبان به شمول یک فرمانده کلیدی این گروه به نام ویس الدین، کشته شدند.

خبرنامه می افزاید که این فرمانده سه روز پیش، سه تن از قاضیان ولایت پکتیا را در لوگر به شهادت رسانیده بود. این قاضیان زمانی که از پکتیا به کابل می آمدند در مسیر راه در ولایت لوگر، از سوی فرمانده ویس الدین به شهادت رسیدند.