حسن روحانی رییس جمهور ایران بار دیگر بر ایستادگی در مقابل فشارهای آمریکا تاکید کرده است. آقای روحانی امروز در ولایت یزد ایران در سخنانی گفته است که ایران در یک سال گذشته در مقابل فشار های آمریکا ایستادگی کرده است و امروز نیز در شرایطی است که در برابر فشار بیگانگان، به رغم همه […]

حسن روحانی رییس جمهور ایران بار دیگر بر ایستادگی در مقابل فشارهای آمریکا تاکید کرده است.

آقای روحانی امروز در ولایت یزد ایران در سخنانی گفته است که ایران در یک سال گذشته در مقابل فشار های آمریکا ایستادگی کرده است و امروز نیز در شرایطی است که در برابر فشار بیگانگان، به رغم همه تلاش هایی که آمریکا و دشمنان ایران انجام داده اند، ایستادگی می کند. اقای روحامی افزوده است که فشار اقتصادی بر ایران در یکسال گذشته فراوان بود و مردم روزهای مشکلی را از لحاظ اقتصادی داشتند، اما ایستادگی در مقابل این فشارها به نقطه ای رسیده که به اعتقاد او آمریکا از آن مایوس شده است. رییس جمهور ایران همچنان در بخش دیگری از سخنانش به مبارزه با حلقات و افرادی خاصی که در داخل ایران می خواهند، اهداف آمریکا را پیاده کنند، تاکید کرده است. این در حالیست که ایران با وجود تحریم ها آمریکا علیه این کشور روز گذشته به دلیل برآورده نشدن منافع این کشور در برجام، گام چهارم کاهش تعهدات خود را آغاز کرد.