عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که روند باز شماری آراء را متوقف کند. آقای عبدالله به کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داد که اگر به بازشماری آرا‌ در غیاب ناظران این دسته انتخاباتی ادامه دهد دست به اقدامات مسالمت‌آمیز خواهند زد. وی تاکید کرد که بازشماری آراء از […]

عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که روند باز شماری آراء را متوقف کند. آقای عبدالله به کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داد که اگر به بازشماری آرا‌ در غیاب ناظران این دسته انتخاباتی ادامه دهد دست به اقدامات مسالمت‌آمیز خواهند زد. وی تاکید کرد که بازشماری آراء از سوی کمیسیون انتخابات خلاف قانون است و او نتیجه این بازشماری را نمی‌پذیرد.

دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله طی همایش بزرگ در تالار لویه جرگه در مورد آغاز روند بازشماری آراء از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعتراض کرد. عبدالله عبدالله می گوید تاکنون معلومات بیست و چهار هزار و هشتصد محل رای دهی به سرور مرکزی کمیسیون انتقال شده و تکلیف حدود سه صد هزار رای تقلبی و همچنان معلومات دو هزار و چهارصد دستگاه بایومتریک روشن نشده است.

آقای عبدالله می گوید که دسته انتخاباتی دولت ساز با آوردن فشار بر کمیسیون های انتخاباتی می خواهد آرای تقلبی را اعتبار دهد. داکتر عبدالله به کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داد که اگر به بازشماری آرا‌ در غیاب ناظران “دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی” ادامه دهد دست به اقدامات مسالمت‌آمیز خواهند زد. وی تاکید کرد که بازشماری آراء از سوی کمیسیون انتخابات خلاف قانون است و او نتیجه این بازشماری را نمی‌پذیرد.

آقای عبدالله همچنان تاکید کرد که برای “پاک‌سازی آرای پاک از ناپاک” تا اخیر ایستادگی خواهد کرد و نتایج انتخابات را در صورتی خواهد پذیرفت که تنها بر اساس آرای پاک مردم افغانستان اعلام شود.

روز شنبه کمیسیون انتخابات بازشماری آرای هشت هزار دوصد و پنجاه و پنج محل را در سی و چهار ولایت کشور آغاز کرد و مسوولان این کمیسیون به رسانه ها گفتند در صورتی که ناظران دسته های انتخاباتی در شمارش آرا حاضر نشوند، کارمندان این کمیسیون کارشان را در غیاب ناظران ادامه خواهند داد.