درپی درگیری میان پلیس با افراد وابسته به گروه طالبان ولایت زابل، شش فرد وابسته به این گروه کشته شدند. دفتررسانه ای وزارت امور داخله با نشر خبرنامه ای گفته است که این درگیری دیروز در شهر قلات مرکز ولایت زابل صورت گرفته است. براساس خبرنامه چندین عراده وسایط نقلیه گروه طالبان در پی این […]

درپی درگیری میان پلیس با افراد وابسته به گروه طالبان ولایت زابل، شش فرد وابسته به این گروه کشته شدند.

دفتررسانه ای وزارت امور داخله با نشر خبرنامه ای گفته است که این درگیری دیروز در شهر قلات مرکز ولایت زابل صورت گرفته است. براساس خبرنامه چندین عراده وسایط نقلیه گروه طالبان در پی این درگیری به دست پلیس افتاده است.