تکمیل شدن پرونده های آزار جنسی زنان در اداره های دولتی

کمیسیون حقوق بشر اعلام کرده است که بررسی و مستند کردن شکایت ‌ها درباره آزار و اذیت جنسی زنان در اداره‌ های دولتی به ویژه کاخ ریاست جمهوری را تکمیل کرده و به زودی به دادستانی کل تحویل خواهد داد.

پس از آن که جنرال حبیب ‌الله احمدزی، مشاور پیشین رییس جمهور غنی، ادعاهای را در مورد آزار و اذیت جنسی زنان در ارگ مطرح کرد و این مساله سبب واکنش‌ های جدی شد، رییس جمهور غنی، دبیرخانه ویژه ای را برای بررسی چگونگی آزار و اذیت جنسی زنان در نهادهای دولتی به تاریخ پنجم ماه اسد سال جاری خورشیدی در چوکات کمیسیون مستقل حقوق بشر ایجاد کرد.

کمیسیون حقوق بشر می‌ گوید که در جریان سه ماه گذشته، هشت قضیه آزار و اذیت جنسی زنان در نهادهای دولتی مستندسازی شده است. شبنم صالحی، عضو این کمیسیون گفته است که دبیرخانه ویژه ‌ای که از سوی ریاست جمهوری در چوکات کمیسیون مستقل حقوق بشر در رابطه به رسیدگی به آزار و اذیت جنسی زنان ایجاد شده بود، کارش را نهایی کرده است. خانم صالحی افزوده که گزارش و قضایای مستند شده روز دوشنبه هفته آینده به دادستانی کل فرستاده خواهد شد. او گفته است که سه قضیه به گونه کامل از سوی کمیسیون حقوق بشر رسیدگی شده که عاملان آن نیز “تبدیل و یا منفک” شده اند. این عضو کمیسیون حقوق بشر گفته که تمام هشت مورد به انواع آزار و اذیت جنسی زنان ارتباط داشته که در سطوح مختلف دولت رخ‌ داده است. کمیسیون حقوق بشر  جزییات این پرونده را نشر نکرده و مشخص نیست که شکایت‌ ها در چه سطحی مطرح شده است و چه کسانی در آنها دخیل بوده ‌اند.

این عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته که به دلیل یک سلسله محدودیت‌ ها به گونه که باید کار می‌ کردند نتوانستند؛ اما مشخص نکرد که این محدودیت ‌ها چی بوده است.

نوشته‌های مرتبط


Top