پلیس قاتل یک دست فروش را در شهر کابل بازداشت کرده است. در یک خبرنامه وزارت امور داخله امده است که  این فرد قبل از ظهر امروز یک تن را در ساحه فروشگاه توسط شلیک مرمی به قتل رساند و یک تن دیگر را زخمی کرد. خبرنامه می افزاید که این قاتل رحمت الله نام […]

پلیس قاتل یک دست فروش را در شهر کابل بازداشت کرده است.

در یک خبرنامه وزارت امور داخله امده است که  این فرد قبل از ظهر امروز یک تن را در ساحه فروشگاه توسط شلیک مرمی به قتل رساند و یک تن دیگر را زخمی کرد. خبرنامه می افزاید که این قاتل رحمت الله نام دارد و همزمان از سوی پلیس در آن محل بازداشت شده است.