مراسم فاتحه خوانی دوکتور سیده بارکزی همسر محمد یعقوب بارکزی وزیر پیشین صحت عامه دولت اسلامی افغانستان امروز در کابل برگزار شد. خانم بارکزی هفته گذشته در نتیجه بیماری که داشت در خارج از کشور چشم از جهان فروبست. در مراسم فاتحه خوانی مرحوم دکتور سیده بارکزی، مشمول صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور، […]

مراسم فاتحه خوانی دوکتور سیده بارکزی همسر محمد یعقوب بارکزی وزیر پیشین صحت عامه دولت اسلامی افغانستان امروز در کابل برگزار شد.

خانم بارکزی هفته گذشته در نتیجه بیماری که داشت در خارج از کشور چشم از جهان فروبست. در مراسم فاتحه خوانی مرحوم دکتور سیده بارکزی، مشمول صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور، حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی و شماری از مقام های دولتی اشتراک کردند.