به گزارش نشریه “اکتوالیته” فرانسه، سران فرانسه و آلمان در بیانیه ای مشترک که پس از دیدارهای دوجانبه و نشست وزرای دولت های آلمان و فرانسه در شهر تولوز صادر شد، اعلام کردند که “آنها می خواهند ایران یک بار دیگر به تعهدات خود در توافق هسته ای عمل کند.” ایران پس از آنکه آمریکا […]

به گزارش نشریه “اکتوالیته” فرانسه، سران فرانسه و آلمان در بیانیه ای مشترک که پس از دیدارهای دوجانبه و نشست وزرای دولت های آلمان و فرانسه در شهر تولوز صادر شد، اعلام کردند که “آنها می خواهند ایران یک بار دیگر به تعهدات خود در توافق هسته ای عمل کند.”

ایران پس از آنکه آمریکا به صورت یکجانبه از توافق هسته ای خارج شد، و همه تحریم ها را بازگرداند، هشدار داد که اگر دیگر کشورهای عضو توافق بویژه اروپایی ها به تعهدات خود عمل نکنند، تعهدات هسته ای اش را براساس برجام کاهش می دهد و تاکنون در سه مرحله به تعهداتش در برجام کاهش داده است.