بسته شدن دوازده مرکز بهداشتی به دلیل تهدیدهای امنیتی در زابل و نیمروز

اداره هماهنگی امور کمک ‌های بشری ملل متحد در گزارش تازه خود گفته است که تهدیدهای امنیتی سبب بسته‌ شدن دوازده مرکز بهداشتی در ولایت های زابل و نیمروز شده است.

اداره هماهنگی امور کمک ‌های بشری ملل متحد در گزارشی تازه گفته است که تهدیدهای امنیتی مخالفان مسلح دولت سبب بسته شدن دوازده مرکز بهداشتی در ولایت ‌های زابل و نیمروز شده است. بر بنیاد این گزارش با بسته ‌شدن این مراکز بهداشتی در حدود دوصد هزار تن از باشندگان این دو ولایت از دریافت خدمات بهداشتی محروم شده اند. اداره هماهنگی امور کمک ‌های بشری ملل متحد گفته است که برای بازشدن دوبار? این مراکز گفتگو جریان دارد.

این مراکز بهداشتی زابل در حالی بسته شده که در نتیجه حمله موتر بم ‌گذاری‌ شده طالبان در ماه سنبله، شفاخانه ولایتی در قلات مرکز این ولایت به کلی ویران شد. اداره هماهنگی امور کمک ‌های بشری ملل متحد در گزارشش گفته است که شصت در صد باشندگان زابل با دو ساعت فاصله به مراکز صحی زندگی می ‌کنند.

مسوولان محلی ولایت زابل پیش از این گفته اند که به دلیل تهدیدهای گروه طالبان، مرکز بهداشتی چینو و مرکز بهداشتی ولسوالی شاجوی بسته شده است. پیش از بسته ‌شدن این مراکز بهداشتی، به شمول ولسوالی شهر صفا، شش مرکز بهداشتی به روی بیماران مسدود بود.

بر بنیاد یک گزارش ملل متحد از آغاز سال روان میلادی تا یازدهم سپتمبر سه صد و نزده حمله بر امدادرسانان در سراسر افغانستان انجام شده است. ملل متحد گفته است که در نتیجه حدود نیم این حملات به صورت مستقیم و غیرمستقیم در برابر امدادرسانان خشونت اعمال شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top