دبیر کل ناتو با استقبال از آغاز دوبار گفتگو های صلح می گوید که طالبان باید در میز مذاکره از بعضی خواست ها و شرایط شان بگذرند و از خود سازش واقعی نشان دهند. ناتو تشدید خشونت ها از سوی طالبان را بیانگر عدم تعهد این گروه به صلح پایدار می داند و تاکید دارد […]

دبیر کل ناتو با استقبال از آغاز دوبار گفتگو های صلح می گوید که طالبان باید در میز مذاکره از بعضی خواست ها و شرایط شان بگذرند و از خود سازش واقعی نشان دهند.

ناتو تشدید خشونت ها از سوی طالبان را بیانگر عدم تعهد این گروه به صلح پایدار می داند و تاکید دارد که هر توافق صلحی که در آینده منعقد می شود نیازمند یک تضمین مطمین است.

این در حالیست که رییس جمهور امریکا یک بار دیگر بر خروج نظامیان امریکایی از افغانستان تاکید دارد

آیا طالبان از خواسته های شان کوتاه خواهند آمد؟