پایان یافتن روند بررسی شکایت های انتخاباتی

کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام کرده است که بررسی شکایات های انتخاباتی پایان یافته است. اعضای این کمیسیون می گویند که از مجموعه چهار هزار و پنجصدو بیست و هشت شکایت، به چهار هزار و سه شصت و دو مورد آن رسیده شده است.

کمیسیون شکایات انتخاباتی با اعلام پایان بررسی شکایات انتخاباتی می ‌گوید که از مجموع چهار هزار و پنجصدو بیست و هشت شکایت، به چهار هزار و سه شصت و دو مورد آن رسیدگی شده است.

اعضای رهبری کمیسیون شکایت های انتخاباتی می گویند که تنها بررسی شصت شکایت مانده و شکایت‌ کنندگان تا سه روز دیگر می ‌توانند استیناف طلب شوند.

دین محمد عظیمی، یکی از اعضای این کمیسیون می گوید که، بر بنیاد تصمیم اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی، آرای یکهزار و هشت صدو  هفده محل دوباره شمارش خواهند شد.

آقای عظیمی افزوده که کمیسیون شکایات انتخاباتی، آرای هفتاد و هفت محل رای‌دهی که پیش از برگزاری انتخابات مسدود اعلام شده بود را باطل اعلام کرده است.

وی افزوده است که در مجموع، پنجاه و چهار تن به علت‌های گوناگون جریمه نقدی شده و هشت تن دیگر از وظایف ‌شان برکنار شده اند.

او همچنان گفته است که نه صد و هفت شکایت سبب معرفی افراد به ارگان های عدلی و قضایی شده است.

درهمین حال، زهره بیان شینواری، رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید که در بررسی شکایات، تلاش کرده اند بی‌ طرفی خود را حفظ کنند.

بر بنیاد جدول زمانی انتخابات ریاست جمهوری قرار است نتایج ابتدایی در بیست و هفت میزان و نتایج نهایی در شانزده عقرب اعلام شود. اما در روزهای گذشته مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات گفته اند که به دلیل مشکلات تخنیکی ممکن است نتایج ابتدایی این انتخابات با تاخیر اعلام شود.

نوشته‌های مرتبط


Top