توییتر چندین حساب مقام‌ های دولتی کیوبا را تعلیق کرد

شرکت توییتر چندین حساب مقام‌ های دولتی کیوبا از جمله رسانه دولتی این کشور، را تعلیق کرده است.

این اقدام شبکه اجتماعی توییتر درحالی صورت گرفته که رییس جمهور کیوبا در یک سخنرانی تلویزیونی درباره احتمال کمبود سوخت صحبت می ‌کرد. یک اتحادیه روزنامه ‌نگاران هوادار دولت در کیوبا این اقدام توییتر را محکوم کرده و آن را یک سانسور گسترده خوانده‌ است. با این حال شبکه توییتر دلیلی برای این اقدام  نیاورده است، اما گفته که یک شخص نمی توانن با حساب های متفاوت جریان آزاد مکالمات را اخلال کند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top