رد پیشنهاد مذاکره با آمریکا از سوی ایران

حسن روحانی، رییس جمهور ایران می گوید که برغم پیشنهادهای مطرح شده برای مذاکره رو در رو با آمریکا پاسخ کشورش همواره منفی است و در حال حاضر تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.

آقای روحانی امروز در مجلس نمایندگان ایران در سخنانی افزوده است که اگر آمریکا تمام تحریم ها علیه ایران را بردارد، آن وقت امکان پذیر است در جلسه پنج به علاوه یک، مثل قدیم حضور پیدا کند. او با تاکید بر سیاست دولت کنونی ایران گفته است که کشورش هیچگاه دروازه دیپلماسی را نبسته و نخواهد بست. رییس جمهور ایران خاطر نشان کرده که در دهه های گذشته به خاطر ندارد مثل ایران کشور دیگری تحت فشار اقتصادی بی حد قرار گرفته باشد. او گفته است که دولت ایران با راهبردی که در مقابل توطیه های آمریکا اتخاذ کرده، توانسته آمریکا را در انزوا قرار دهد. آقای روحانی گفته است که دولت و مردم ایران با اتحاد و یکپارچگی از همه تحریم ها عبور خواهد کرد.

نوشته‌های مرتبط


Top