چین بار دیگر از حفظ برجام حمایتش را اعلام کرد

وانگ یی وزیر خارجه چین ضمن اعلام پشتیبانی کشورش از همه تلاش ها جهت حفظ برجام گفته است که چین خواست عادلانه ایران را درک کرده و معتقد است در مقابل ادامه اجرای برجام، ایران باید از پاداش شایسته بهره مند شود.

وزیر خارجه چین در دیدار با وزیر خارجه ایران تاکید کرده که کشورش مایل است ضمن اجرای برجام و انجام وظایف بین المللی خود، برای تنش زدایی در منطقه خلیج فارس نقش سازنده ایفا کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در این دیدار گفته است که ایران قاطعانه با هر گونه اقدام مداخله جویانه در امور داخلی کشورهای دیگر مخالف است و سفر خود به کشور های اروپایی و چین را در راستا حفظ برجام عنوان کرده است.

برچسب ها ,,

نوشته‌های مرتبط


Top