وزارت داخله می گوید که درپی اجرای عملیات های چند روز اخیر نظامیان کشور در ولسوالی اشکمش ولایت تخار، پانزده فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند و بیست و سه تن دیگر آنان زخم برداشته اند. براساس خبرنامه این وزارت، درپی این عملیات ها، حاجی ستار، فرمانده کلیدی گروه طالبان در ولسوالی اشکمش نیز […]

وزارت داخله می گوید که درپی اجرای عملیات های چند روز اخیر نظامیان کشور در ولسوالی اشکمش ولایت تخار، پانزده فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند و بیست و سه تن دیگر آنان زخم برداشته اند.

براساس خبرنامه این وزارت، درپی این عملیات ها، حاجی ستار، فرمانده کلیدی گروه طالبان در ولسوالی اشکمش نیز کشته شده است. خبرنامه می افزاید که درجریان این عملیات ها، سه روستا از حضور افراد طالبان پاکسازی شده است.