درپی عملیات نظامیان کشور در ولایت بلخ، بیست و شش فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند. براساس معلومات دفتر رسانه ای قول اردوی دوصد و نه شاهین، این عملیات در ولسوالی چتمال ولایت بلخ اجرا شده و درپی آن، بیست و پنج فرد وابسته به دسته ملا شعیب کشته شدند. به گفته قول اردوی […]

درپی عملیات نظامیان کشور در ولایت بلخ، بیست و شش فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند.

براساس معلومات دفتر رسانه ای قول اردوی دوصد و نه شاهین، این عملیات در ولسوالی چتمال ولایت بلخ اجرا شده و درپی آن، بیست و پنج فرد وابسته به دسته ملا شعیب کشته شدند. به گفته قول اردوی شاهین، همچنان در عملیات دیگر، در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ، یک فرد وابسته به گروه طالبان کشته شده است.