حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبر محمد محقق به دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله پیوست. دسته انتخابات ثبات و همگرایی در بیانیه ای گفته است که پس از این آقای محقق به صورت مشترک با این دسته انتخاباتی به کمپاین خود ادامه می دهد. در این بیانیه پیوستن آقای محقق […]

حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبر محمد محقق به دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله پیوست.

دسته انتخابات ثبات و همگرایی در بیانیه ای گفته است که پس از این آقای محقق به صورت مشترک با این دسته انتخاباتی به کمپاین خود ادامه می دهد. در این بیانیه پیوستن آقای محقق به دسته انتخابات ثبات و همگرایی، نقطه عطف در مبارزات انتخاباتی عنوان شده است.