مسوولان محلی ولایت کنر می گویند که نظامیان پاکستانی حدود دوصد راکت به ولسوالی شلتن این ولایت پرتاب کرده ‌اند. گل ‌خان، ولسوال شلتن ولایت کنر به رسانه ها گفته است که یکشنبه شب دوصد راکت توسط نظامیان پاکستان به مربوطات ولسوالی مرزی شلتن پرتاب شده‌ است. ولسوال شلتن گفته که بررسی‌ های ابتدایی نشان […]

مسوولان محلی ولایت کنر می گویند که نظامیان پاکستانی حدود دوصد راکت به ولسوالی شلتن این ولایت پرتاب کرده ‌اند.

گل ‌خان، ولسوال شلتن ولایت کنر به رسانه ها گفته است که یکشنبه شب دوصد راکت توسط نظامیان پاکستان به مربوطات ولسوالی مرزی شلتن پرتاب شده‌ است. ولسوال شلتن گفته که بررسی‌ های ابتدایی نشان می ‌دهد که سه خانه مسکونی در نتیجه پرتاب این راکت ‌ها تخریب شده است، اما تلفات جانی در پی نداشته است. ولسوالی شلتن ولایت کنر حدود شانزده کیلومتر مرز مشترک با پاکستان دارد و نیروهای امنیتی در امتداد مرز حضور ندارند.