عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید که پافشاری گروه طالبان به داوم جنگ زمینه ساز فعالیت ترویستان در کشور شده است. عبدالله عبدالله می افزاید با آنکه اکثریت مردم افغانستان خواهان صلح استند اما هنوز هم گروه طالبان تأکید به دوام جنگ دارد. امنیت کشور یکی از مسایل بحث برانگیز پیکار […]

عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید که پافشاری گروه طالبان به داوم جنگ زمینه ساز فعالیت ترویستان در کشور شده است. عبدالله عبدالله می افزاید با آنکه اکثریت مردم افغانستان خواهان صلح استند اما هنوز هم گروه طالبان تأکید به دوام جنگ دارد.

امنیت کشور یکی از مسایل بحث برانگیز پیکار های انتخاباتی به شمار می رود. عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت و رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در همایش بزرگ جوانان در کابل، بحث در پیوند به چگونگی تامین امنیت کشور را مهم می داند. آقای عبدالله می گوید گروه تروریستی داعش مردم افغانستان را تهدید می کند و گروه طالبان سبب رشد گروه تروریستی داعش در کشور شده است. وی می افزاید با آنکه اکثریت مردم افغانستان خواهان صلح اند اما هنوز هم گروه طالبان به دوام جنگ پافشار دارند.

عبدالله عبدالله تامین صلح در کشور را الویت می داند و می گوید اکثریت مردم افغانستان خواهان صلح اند اما انتخابات هم یگانه راه انتقال قدرت در افغانستان به شمار می رود که با قربانی های زیاد مرد افغانستان به دست آمده است.

از سوی دیگر معاونان و شمار از حامیان دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گویند که بی برنامگی حکومت در پیوند به تامین امنیت سبب افزایش خشونت ها در کشور شده است.

رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی همچنان می گوید که محمد اشرف غنی به نیروهای امنیتی باور ندارد و هنگام دیدار از پایگاه های امنیتی، نظامیان را خلع سلاح می کند. به گفته عبدالله عبدالله، این امر سبب تضعیف روحیه نظامیان کشور می شود.