نگرانی سازمان امداد رسان “کییر” از خشونت برضد امداد رسانان در افغانستان

نهاد امداد رسان کییر، افغانستان را دومین کشور خطرناک برای امدادگران خوانده است. براساس یافته های یک پژوهش این نهاد امداد رسان، کارمندان سازمان های امتداد رسانی در افغانستان با خطرهای روز افزون مواجه استند.

سازمان امدادرسان کییر فهرستی از پانزده کشور خطرناک برای امداد رسانان را در شهر بن آلمان منتشر کرده است. در این فهرست سوریه در درجه اول قرار گرفته است. همچنان افغانستان با یکصد و هشتاد و دو رویداد خطرناک و هفت قربانی از میان امدادگران، در درجه دوم خطرناک ترین کشورها برای امداگران جا گرفته است.

در گزارش سازمان امداد رسان کییر آمده است که کارمندان کمک های بشردوستانه در مناطق درگیر جنگ و بحران به شمول افغانستان، سوریه و یمن به طور روز افزونی مواجه با خطر استند. به ویژه کارمندان محلی این سازمان ها که بیشتر در مناطق پر مخاطره می روند. براساس تحقیقات اخیر سازمان امدادرسان کییر از ماه جنوری سال روان تا اکنون هفتاد و پنج کارمند سازمان های امداد رسان در سرتاسر جهان جان خود را از دست داده اند.

در نیمه سال دوهزار و نزده، سوریه برای سومین بار پیهم به عنوان خطرناک ترین کشور برای امداد رسان شناخته شده است. چنان که در این کشور در شش ماه اخیر امسال هژده امدادگر به قتل رسیده اند. پس از سوریه، هفت امداد رسان در افغانستان، پنج تن در جمهوری دموکراتیک کانگو، پنج تن در یمن، سه تن در نایجریا و شماری هم در کشورهای دیگر درگیر جنگ و بحران کشته شده اند.

این گزارش به مناسبت روز جهانی کمک های بشر دوستانه نشر شده است. در این گزارش همچنان از تهدیدات علیه کارمندان سازمان های امداد رسان در افغانستان ابراز نگرانی شده است. گزارش به انفجار یک بمب در دفتر همجوار این سازمان در کابل به تاریخ هشتم ماه می اشاره می کند که در نتیجه آن سه کارمند سازمان امداد رسان جان باختند.


Top