پلیس هشت تن را در ولایت های ننگرهار و کندهار در پیوند به همکاری با گروه طالبان بازداشت کرده است. وزارت داخله گفته این افراد پس از شناسایی بازداشت شده اند. در خبرنامه این وزارت گفته شده که افراد بازداشت شده برای افراد وابسته به گروه طالبان در ولایت کندهار و ننگرهار، سلاح و جنگ […]

پلیس هشت تن را در ولایت های ننگرهار و کندهار در پیوند به همکاری با گروه طالبان بازداشت کرده است.

وزارت داخله گفته این افراد پس از شناسایی بازداشت شده اند. در خبرنامه این وزارت گفته شده که افراد بازداشت شده برای افراد وابسته به گروه طالبان در ولایت کندهار و ننگرهار، سلاح و جنگ افزار فراهم می کردند. در یک خبر دیگر سه تن در پی عملیات قطعات خاص پلیس از ولسوالی بگرامی ولایت کابل بازداشت شده اند. وزارت داخله گفته است که این افراد نیز در پیوند به همکاری با گروه طالبان بازداشت شده اند.