وقوع چندین انفجار در یک مرکز نظامی در روسیه

در پی وقوع چند انفجار بزرگ در یکی از مراکز نظامی روسیه در سیبری، هزاران تن از مناطق مسکونی مجاور به نواحی دیگر منتقل شده اند.

گفته می شود که این رشته انفجارها در یک انبار مهمات رخ داده است. این مرکز نظامی در نزدیکی شهر آچینسک واقع شده که بنا بر گزارشها، از اثر آن هشت تن از جمله چند نظامی زخمی شده اند؛ براساس گزارشها، این انفجار به اثر آتش سوزی در داخل این انبار مهمات رخ داده و سه هزار تن از مردم ساکن روستاهای مجاور به مناطق دیگر منتقل شده اند. مقام ها در شهر آچینسک گفته اند یازده هزار تن دیگر نیز برای تخلیه منطقه آماده می شوند. سربازان این پایگاه به زیر زمینی های امن منتقل شده اند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top