آمریکا تحریم ها علیه بخش هایی از برجام را تمدید می کند

روزنامه واشنگتن پست در گزارشی اعلام کرده است که آمریکا قصد دارد این هفته ‌تعلیق تحریم ها علیه پنج بخش از برنامه هسته ایران را تمدید کند.

تعلیق این تحریم های آمریکا به بخش هایی از توافق هسته ای سال دو هزار و پانزده ایران با قدرت های جهانی مربوط می شود که به روسیه، چین و اروپا امکان می داد در بخش های غیرنظامی برنامه هسته ای ایران همکاری و فعالیت کنند. با این حال گفته می شود تعلیق این بخش از تحریم ها برای آینده توافق هسته ای با ایران “برجام” سرنوشت ساز به شمار می آید و در صورت لغو این معافیت موجودیت برجام می تواند به خطر بیفتند. آمریکا این بخش از تحریم ها علیه ایران را از سال دو هزار و پانزده و به دنبال توافق هسته ای برجام به تعلیق درآورده بود.

نوشته‌های مرتبط


Top