گزارش کمیته مک: افزایش دامنه فساد و رشوه ستانی میان اعضای شورای ملی

کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری مکدرتازه ترین گزارش خود ادعا کرده که رشوه ستانی و لابی گری برای دریافت پول بین اعضای شورای ملی افغانستان شایع شده است.

کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری “مک” گزارش تازه خود را مبنی بر فساد و رشوه ستانی در شورای ملی روز یکشنبه منتشر کرده است. در گزارش این کمیته آمده است که این بررسی بین ماه فیبروری سال دو هزار وهژده و دو هزار نزده میلادی صورت گرفته است و با شماری از اعضای شورای ملی، فعالان مدنی، استادان دانشگاه برای دریافت اطلاعات گفتگو شده است. براساس گزارش این کمیته فساد گسترده در مصارف شورای ملی وجود دارد و رشوه ستانی و لابی گری برای دریافت پول به یک امر شایع بین اعضای این شورا بدل شده است.

در این گزارش آمده است که اعضای شورای ملی بر خلاف قانون تدارکات، با وجود تضاد منافع در قراردادهای دولتی اشتراک کرده اند و همچنان در ثبت دارای های شان نیز کوتاه آمده اند. براساس این گزارش یک باور نیرومندی بین بیشتر اعضای شورای ملی وجود دارد که آنان از قانون فراتر استند. درهمین حال، شماری از باشندگان کابل می گویند که فساد و رشوه ستانی در شورای ملی نهادهای دیگر حکومتی را تضعیف خواهد کرد.

مسوولان کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری” مک” عملی نشدن راهبرد مبارزه با فساد در شورای ملی و وجود فرهنگ معافیت از مجازات را در این شورا عامل فساد تلقی می کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top