محور نشست ترامپ و عمران خان چرا صلح افغانستان باشد؟

شماری از آگاهان امور سیاسی، سفر نخست وزیر پاکستان به امریکا را در شرایط کنونی با سرنوشت آینده سیاسی افغانستان مرتبط دانسته می‌گویند که محور گفتگوهای رهبران امریکا و پاکستان، صلح افغانستان خواهد بود.

اما چرا صلح افغانستان محور گفتگو بحث مقامات امریکا و پاکستان باشد؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top