محکومیت قاتلان مهسا به سی سال زندان از سوی دادگاه استیناف

دادگاه استیناف و علنی عاملان اختطاف و قتل مهسای شش ساله، روز یکشنبه برگزار شد. هیأت قضایی دادگاه استیناف، حکم مجازات سی سال زندان برای “سجاد آقا و روح ‌الله” دو متهم این پرونده را، از ابتدای روزهای نظارت ‌شان تأیید کرد. محاکمه ابتدایی قاتلان “مهسا”، در پنجم جوزا سال جاری برگزار شده بود. هیأت قضایی، در آن زمان برای هر یک از متهمان، سی سال زندان مجازات تعیین کرده بود. این فیصله از سوی پدر و بستگان مهسا پذیرفته نشد، و آن‌ ها پرونده را به دادگاه استیناف محول کردند. خانواده مهسا و پیش از آن شماری از شهروندان کشور، خواهان اعدام عاملان قتل مهسا شده بودند. اما هیأت قضایی گفت که، پس از بررسی‌ های اهل خبره، و مطالعه طب عدلی دریافته است که، این افراد در هژده و نزده سالگی قرار دارند، و بر اساس قانون و کود جزا، افراد زیر بیست سال به اعدام محکوم نمی‌شود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top