خلیلزاد: آماده مأموریت دیگر در خصوص روند صلح افغانستان می شوم

قرار است زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان هشتمین گفتگوهای صلح را با گروه طالبان آغاز کند. آقای خلیلزاد پس از دیدار با مقام های ازبیکستانی، آلمانی و هندی در تویتر خود نوشته است که برای مأموریت دیگر در خصوص روند صلح افغانستان آماده می شود.

بااین حال، عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت در دیدار با فرمانده ستاد مرکزی ارتش، بدون اشاره به کشور خاصی، خواهان برچیدن پناهگاه های گروه طالبان شده است.

هفتمین دور گفتگوهای زلمی خلیلزاد با نمایندگان طالبان در قطر، دو هفته قبل پایان یافت و آقای خلیلزاد این گفتگو ها را در مقایسه با گفتگوهای قبلی “سازنده” خواند. آقای خلیلزاد در پایان هفتمین دور گفتگوها با نمایندگان طالبان گفته بود که با نمایندگان طالبان درباره چهار بحث عمده در خصوص روند صلح افغانستان پیشرفت های اساسی شده است. مبارزه با تروریزم، خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، شرکت در مذاکرات و گفتگو های بین الافغانی و آتش بس دایمی و جامع، چهار بحث عمده در هفت دور گذشته گفتگوهای میان نمایندگان امریکا و گروه طالبان بوده است.

اکنون زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان پس از دیدار با وزیر خارجه ازبیکستان، سفیر هند و سفیر آلمان در تویتر خود نوشته است که برای یک مأموریت دیگر درباره گفتگوهای صلح افغانستان آماده می ‌شود. آقای خلیلزاد گفته که در دیدار با سفیر‌ان هند، آلمان و همچنان وزیر خارجه ازبیکستان با آنان درباره گفتگوهای صلح افغانستان صحبت کرده است.

نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان گفت: آماده می ‌شوم که یک ماموریت دیگر را درباره مذاکرات صلح افغانستان آغاز کنم، به امید این که پیشرفت ‌های بیشتر در این راستا به دست بیاید.

با این حال، فرمانده ستاد مرکزی ارتش امریکا که به کابل آمده است، در دیدار با عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت، درباره گفتگوهای صلح و مسایل منطقه ای گفتگو کرده است.

دفتر رسانه ای ریاست اجرایی به نقل از آقای عبدالله گفته است که برنامه گروه طالبان برای تصرف اراضی بیش ‌تر و مراکز ولایت ‌ها ناکام شده است. رییس اجرایی همچنان در این دیدار خواهان برخورد جدی جامعه جهانی به ویژه امریکا در خصوص پناه های گروه طالبان شده است.

این در حالیست که پس از وقوع رویداد تروریستی در کابل ریاست اجرایی اعلام کرد که گروه طالبان به روند گفتگوهای صلح باوری ندارد. گرچند مسوولیت این رویداد را طالبان نپذیرفته است؛ اما ریاست اجرایی این حمله را کار گروه طالبان می داند.

نوشته‌های مرتبط


Top