ناپدید شدن سه عضو آرکستر موسیقی دختران افغانستان در اسلواکی

جستجوی پولیس سلواکیا برای یافتن چهار عضو آرکستر دختران افغانستان ادامه دارد. آن‌ ها پس از اشتراک در یک جشنواره محلی از هوتل ناپدید شدند. این گروه سی و پنج نفر به نام ارکستر زهره به روز شنبه در جشنواره پوهودا در شهرک ترینسین، موسیقی اجرا کرد. این شهرک در شمال شهر پایتخت سلواکیا در نزدیک مرز جمهوری چک موقعیت دارد. پولیس سلواکیا اعلام کرده که بنابر دلایل قانونی و تحقیقات جاری، مشخصات افرد ناپدید شده را فاش نمی کند.

نوشته‌های مرتبط


Top