کمیته مصوونیت خبرنگاران از کاهش خشونت ها علیه خبرنگاران خبر داده است

کمیته مصوونیت خبرنگاران از ثبت چهل و پنج مورد خشونت علیه خبرنگاران در شش ماه نخست سال دوهزار و نزده میلادی خبر داده است. مسوولان این کمیته می گویند که این آمار کاهش پنجاه در صدی خشونت علیه خبرنگاران را نشان می ‌دهد.

بر بنیاد این گزارش، سه قتل، شش مورد جراحت، پنج مورد لت و کوب، نزده مورد توهین و تحقیر، ده مورد تهدید، یک مورد بازداشت غیر قانونی و یک مورد اخراج اجباری شامل این خشونت‌ ها است.

در گزارش آمده است که از بین عاملان خشونت ‌ها، افراد حکومتی در این شش ماه عامل بیست مورد خشونت و تهدید در برابر خبرنگاران بوده اند. مخالفان مسلح حکومت مسوولیت هشت مورد، افراد ناشناس هشت مورد، زورمندان شش مورد و مسوولان رسانه ها سه مورد خشونت را در برابر خبرنگاران انجام داده اند.

یافته های این کمیته نشان می‌دهد که زون جنوب شرق افغانستان با داشتن پانزده قضیه خشونت علیه خبرنگاران، در صدر جا گرفته است. مسوولان این کمیته با اشاره به کاهش پنجاه در صدی خشونت علیه خبرنگاران می گویند که به صورت کل خشونت در برابر خبرنگاران کاهش نیافته است.

به باور این نهاد، آمار کنونی نشان می‌دهد که هنوزهم خبرنگاران و رسانه ‌ها توسط عاملان خشونت تهدید می‌شوند.

این کمیته دلایل عمده کاهش خشونت علیه خبرنگاران را اقدام‌ های مصوونیتی رسانه‌ ها و خبرنگاران، گفتگوهای صلح، تهیه واسکت ‌ها و کلاه ‌های ایمنی برای خبرنگاران توسط این کمیته و محدودشدن فعالیت‌های تخریبی داعش گفته است. کمیته مصوونیت رسانه‌ها تاکید کرده است که رسانه‌ ها و خبرنگاران باید موارد ایمنی را هنگام پوشش رویدادهای تروریستی، به صورت جدی در نظر بگیرند.

نوشته‌های مرتبط


Top