خوش بینی ها از رسیدن به توافق صلح قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور از توافق امریکا و طالبان قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خبر می دهد

با اوج گرفتن تلاش های صلح و گفتگو های بین الافغانی ریاست جمهوری می گوید که تلاش ها برای نهایی سازی هیات گفتگو کننده با طالبان شدت یافته است.

تلاش ها برای رسیدن به صلح و آغاز گفتگو های بین الافغانی به نتیجه خواهد رسید؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top