نشست اخیر دوحه میتواند مقدمه بر نشست رسمی بین الافغانی باشد؟

روز دوم مذاکرات بین الافغانی برای صلح افغانستان به میزبانی آلمان و قطر در دوحه، یک روز پس از انفجار مرگبار در غزنی، برگزار شد. موضوع آتش بس و سایر موضوعات کلیدی مانند حقوق زنان در نشست امروز به بحث گرفته شده است.

طالبان میتوانند متعهد به یک راه حل سیاسی شوند و با هموطنان شان به راه حل منطقی برای ختم جنگ در کشور نایل آیند؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top