آیا نماینده گان مردم در مجلس، در برابر پول رای می دهند؟

انتخابات پارلمانی سال جاری، با تقلب های همراه بود. نامزدان در انتخابات پارلمانی، به ملیون ها دالر هزینه کردند تا رای کافی برای عضویت در مجلس نماینده گان را بدست بیاورند؛ اما حالا همین نماینده گان که دی روز برای رای مردم هزینه های مالی هنگفت می کردند، خود متهم به رشوه گیری می شوند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top