وزارت خارجه: در آینده نزدیک گفتگوهای بین الافغانی آغاز خواهد شد؟

این برای نخستین‌بار خواهد بود که طالبان با حکومت افغانستان به‌گونۀ مستقیم گفت‌وگو خواهند کرد؛ طالبان هرچند دوبار با سیاسیون افغانستان و شش بار با نماینده‌گان امریکا دیدار و دربارۀ صلح گفت‌وگو کرده‌اند، اما هرگونه گفت‌وگو باحکومت افغانستان را رد کرده‌اند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top