آیا تلاش های امریکا و پاکستان در مورد صلح افغاستان هماهنگ است؟

شماری از آگاهان امور سیاسی و نظامی کشور می‌گویند که امریکا با سیاست‌های نادرست خود، میدان سیاست را به طالبان واگذار کرده است. شماری دیگر اما تلاش های امریکا و پاکستان را هما هنگ میدانند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top