طولانی شدن تنش بر سر ریاست مجلس نمایندگان

اعضای مجلس از تمام راهکارها برای پایان دادن به این تنش استفاده کردند، اما هیچ گونه نتیجه ای را در پی نداشته است.

یک رای یک ماه می شود که  نماینده های مردم را دست به گریبان همدیگر کرده است. دلیل فروکش نشدن این تنش ها چیست؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top