دادستانی کل ادعاهای حبیب الله احمدزی را به گونه علنی بررسی می کند

دادستانی کل اعلام کرده است که ادعای حبیب ‌الله احمدزی، مشاور پیشین امنیت ویژه رییس جمهور غنی را به گونه علنی و عمومی با حضور نمایندگان شورای علما، رسانه‌ ها و نهادهای مدنی بررسی خواهد کرد.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل می گوید که نامه رسمی این اداره به نهادهای مدنی برای معرفی نمایندگان شان برای تکمیل روند بررسی ادعای حبیب الله احمدزی در بیست و سوم ماه جوزا فرستاده شده است.

حبیب‌الله احمدزی، حدود یکماه پیش اطرافیان محمداشرف غنی را به ترویج فحشا در ارگ، ادارات و همچنان توزیع پول به نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان برای نفوذ در مجلس نمایندگان متهم کرده بود. ریاست جمهوری این ادعا را رد کرده است و از دادستانی خواسته است که پرونده را بررسی کند.

این در حالیست که حبیب ‌الله احمدزی، خواهان تشکیل یک هیأت بی ‌طرف متشکل از نهادهای مدنی و شورای علما برای بررسی ادعایش‌ شده بود. اکنون دادستانی کل اعلام کرده که ادعای آقای احمدزی، را به صورت علنی و عمومی با حضور نمایندگان شورای علما، رسانه ‌ها، شبکه‌ زنان افغان، نهادهای مدنی و دیدبان شفافیت بررسی خواهد کرد.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل می گوید که در نامه ای به شورای علما، نهادهای مدنی و رسانه ها فرستاده شده است، یاد آور شده که بر اساس قانون، تحقیق قضایای جرمی از صلاحیت‌ های ویژه دادستانی است و به همین منظور یک کمیته برای بررسی ادعای احمدزی تشکیل شده است.

به گفته سخنگوی دادستانی کل، در این نامه از شورای علما، رسانه‌ ها، نهادهای مدنی، شبکه‌ زنان افغان و دیده‌بان شفافیت افغانستان خواسته شده است که نمایند‌گان خود را به این کمیته معرفی کنند تا روند تحقیق و بررسی دادستانی در این مورد تکمیل شود.

دادستانی کل می گوید که پیش از این با ارسال نامه‌ های جلب عنوانی نهادهای امنیتی از حبیب ‌الله احمدزی خواسته است که برای اثبات ادعایش اسناد و شواهد ارایه کند. اما به گفته او تاکنون آقای احمدزی در این باره اسناد ارایه نکرده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top