رییس اجرایی حکومت صبح امروز در حاشیه اجلاس سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا “سیکا” در شهر دوشنبه تاجیکستان با حسن روحانی رییس جمهور ایران دیدار کرد. دفتر رسانه ای ریاست اجرایی با نشرخبرنامه گفته است که در این دیدار بر همکاری مشترک میان ایران و افغانستان در کار مبارزه با چالش‌ ها و […]

رییس اجرایی حکومت صبح امروز در حاشیه اجلاس سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا “سیکا” در شهر دوشنبه تاجیکستان با حسن روحانی رییس جمهور ایران دیدار کرد.

دفتر رسانه ای ریاست اجرایی با نشرخبرنامه گفته است که در این دیدار بر همکاری مشترک میان ایران و افغانستان در کار مبارزه با چالش‌ ها و تهدیدهای منطقه‌ ای و نهایی شدن کارهای کمیسیون‌ های مشترک کاری شدند. رییس جمهور ایران از ادامه همکاری‌های ایران برای افغانستان اطمینان داده و خواهان گسترش روابط تجاری-اقتصادی میان دو کشور شده است.