دولت اتریش اعلام کرده است که انتخابات پارلمانی زود هنگام برگزار می کند. سباستین کورتس، نخست وزیر اتریش به‌ دنبال رسوایی انتشار ویدیوی معاون مستعفی‌ اش از برگزاری انتخابات زود هنگام خبر داده است. در ویدیوی منتشر شده معاون مستعفی‌ نخست وزیر اتریش که شریک حکومت ایتلافی نیز است با یک فرد روسی دیده شده […]

دولت اتریش اعلام کرده است که انتخابات پارلمانی زود هنگام برگزار می کند. سباستین کورتس، نخست وزیر اتریش به‌ دنبال رسوایی انتشار ویدیوی معاون مستعفی‌ اش از برگزاری انتخابات زود هنگام خبر داده است.

در ویدیوی منتشر شده معاون مستعفی‌ نخست وزیر اتریش که شریک حکومت ایتلافی نیز است با یک فرد روسی دیده شده که بر سر اعطای قراردادهای دولتی در ازای کسب حمایت سیاسی صبحت می کند. معاون نخست وزیر اتریش به دنبال انتشار این ویدیو از مقام خود کناره‌ گیری کرد. با این همه، نخست وزیر اتریش با اعلام خبر برگزاری انتخابات زود هنگام از رای‌ دهندگان اتریشی خواست تا به حزب محافظه کار مردم که وی رهبری آن را بر عهده دارد، رای دهند.