تاکید رییس جمهورغنی بر رشد تولیدات داخلی

از هفته صنعت طی همایشی در ارگ ریاست جمهوری بزرگداشت شد. رییس جمهورغنی در این همایش با استقبال از سرمایه ‌گذاری صنعت کاران در داخل کشور، می گوید که صنعت کاران شریک ثبات افغانستان اند.

رییس جمهورغنی در مراسم افتتاحیه بزرگداشت از هفته صنعت در ارگ ریاست جمهوری می گوید که صنعت کاران نه تنها شریک ‌های توسعه ای کشور اند، بلکه شریک ‌های ثبات کشور نیز استند.

آقای غنی می افزاید که محیط سرمایه‌گذاری در چهارونیم سال گذشته در کشور کاملا تغییر کرده است. به گفته وی در حال حاضر اعتماد و احترام متقابل میان سکتور خصوصی و دولت ایجاد شده است.

آقای غنی در مورد حل چالش قوای بشری نیز می گوید که این مشکل باید به صورت مشترک از سوی حکومت و صنعت کاران حل شود.

رییس جمهورغنی در حالی صنعت کاران را برای سرمایه گذاری در داخل کشور به منظور رشد تولیدات داخلی تشویق می ‌کند که هنوزهم میزان واردات کشور سالانه به هفت میلیارد دالر می ‌رسد. میزان واردات نود و یک درصد و میزان صادرات هم نه درصد گفته شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top