منابع آگاه از انتقال عمر البشیر به زندان خبر می دهد

منابع آگاه از انتقال رییس جمهور مخلوع سودان به زندانی در خارطوم خبر دادند. به گزارش ایسنا، روزنامه “آخر لحظه” سودان با اشاره به تحولات جدید در رابطه با پرونده عمر البشیر، رییس جمهور مخلوع این کشور، نوشته است که وی پس از چند روز حصر خانگی شامگاه سه شنبه به زندان “کوبر” واقع در خارطوم منتقل شده است.

این روزنامه افزوده است که شورای نظامی سودان به تعهدات خود مبنی بر محاکمه عادلانه رییس جمهور سابق در داخل کشور با عدم تحویل او به دادگاه کیفری بین المللی عمل کرده است. براساس این گزارش، عبدالفتاح البرهان، رییس شورای نظامی انتقالی سودان، این تصمیم را پس از مشورت با دیگر اعضای این شورا اتخاذ کرده است و همچنین حکم بازداشت یازده تن از مقام های بلند پایه دولت سابق نیز صادر شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top