از وقوع دو انفجار در ولسوالی چهار آسیاب جلوگیری گردید

وزارت امور داخله می‌گوید که پلیس کابل از وقوع دو انفجار در ولسوالی چهار آسیاب جلوگیری کرده است.

در یک خبرنامه این وزارت آمده است که پلیس کابل روز گذشته دو حلقه ماین خودساز را در ولسوالی چهار آسیاب خنثا کرده است. در خبرنامه آمده است که طالبان این دو حلقه ماین را زیر یک پلچک و کنار جاده در منطقه للندر ولسوالی چهار آسیاب جابجا کرده بودند، تا نیروهای امنیتی را هدف قرار بدهد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top